Skip to main content

Аукцион туралы жалпы ақпарат

Аукцион нәтижелерін тіркеу

Нәтижелердің хаттамасы аукцион аяқталғаннан кейін автоматты түрде жасалады. Хабарландыру бетіндег...

Аукцион өткізу тәртібі

Аукцион тәсілімен электрондық сауда-саттықты өткізу тәртібі келесі кезекті қызмет түрлерін көздей...

Аукцион өткізу туралы хабарландыру

Аукцион басталғанға дейін кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын уәкілетті өкіл Сауда-саттық порталында...

Аукционға қатысуға өтінімдердің мазмұны, ресімделуі және берілуі

Аукционға қатысуға өтінім аукцион порталында электрондық құжат нысанында қалыптастырылады және әл...

Аукционға қатысуға өтінімдерді қарау

Модератор электрондық аукцион өткізу туралы хабарландыруды бекіткеннен кейін және оны Порталда жа...

Аукционды нақты уақыт режимінде өткізу

Электрондық аукцион екі немесе одан да көп Әлеуетті сатып алушылардан аукционға қатысуға өтінімде...