Skip to main content

4. Жалпы бөлім

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы пайдаланушыны «E-SAUDA.COM» бағдарламалық құралының техникалық сипаттамаларымен және функционалдық мүмкіндіктерімен таныстыруға арналған. Пайдаланушы нұсқаулығы интерфейс құрылымы туралы толық ақпаратты береді, бағдарламаның барлық жүзеге асырылатын функцияларын және оның жабдықпен өзара әрекеттесуін сипаттайды. "E-SAUDA.COM" сайтын пайдаланбас бұрын , қате әрекеттерді жою және бағдарламаның сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.