Skip to main content

Неге мені бұғаттады? Ол қандай айыппұл?

E-SAUDA қоғамдық ұсынысының шарттарына сәйкес:

5.11. Қызметтерді төлеу мерзімін өткізіп алған жағдайда Оператор Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұруға (Порталға қолжетімділікті бұғаттау) және қатысушыдан Портал қағидаларын бұзғаны үшін төлемнің негізгі сомасынан әрбір мерзімін өткізіп алған апта үшін 0,25% мөлшерінде 45 000 (қырық бес мың) теңге мөлшерінде айыппұл және мерзімін өткізіп алған әрбір жағдай үшін өсімпұл түріндегі, бірақ төлемнің негізгі сомасынан аспайтын тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы 10%. Пайыздар мен аптадағы күндер саны қайта есептеуге жатпайды және апта ішіндегі кідіріс күндерінің санына тәуелді емес.